Kunnskapsbanken

Nordmenn drikker mer enn før.

Kunnskap
Solnedgang. Folk på en mørk ås ser utover opplyst by.

Det er en del av det å bli voksen å få ...

Blogg

Antallet narkotikarelaterte dødsfall hadde en topp rundt år 2000, og har deretter holdt seg relativt stabilt frem til 2012 (SIRUS 2015).

Kunnskap

Antall alkoholrelaterte dødsfall gikk ned i 2014.

Kunnskap

Det finnes mange syntetiske cannabisstoffer.

Kunnskap

Rundt 20 prosent av innleggelsene på somatisk akuttmottak i 2012 var rusrelaterte, ifølge Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning.

Kunnskap

Det er rundt 10.000 personer med et injisjerende rusmiddelbruk i Norge.

Kunnskap

Sider