Kunnskapsbanken

Godt voksne kvinner drikker oftere.

Kunnskap

Usunn blanding av alkohol og legemidler

Kunnskap
Norske alkoholvaner er i endring. Drikking og helse er særlig kritisk for de godt voksne

Eldres alkoholkonsum påvirker helsa

Kunnskap

Apper som verktøy mot rusmisbruk.

Nyhet

Stadig flere trenger hjelp for sin cannabisbruk.

Mening

Analysert avløpsvann måler narkotikabruk.

Kunnskap

Sider