Kunnskapsbanken

Rundt 20 prosent av innleggelsene på somatisk akuttmottak i 2012 var rusrelaterte, ifølge Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning.

Kunnskap

Det er rundt 10.000 personer med et injisjerende rusmiddelbruk i Norge.

Kunnskap

Nyfødte barn er umodne med liten evne til å bryte ned selv små mengder alkohol.

Kunnskap

Vinmonopolet ble etablert i 1922 som et privat aksjeselskap under statlig kontroll, og fikk enerett ...

Kunnskap

Benzodiazepiner er reseptbelagte medikamenter, men finnes også på det illegale markedet.

Kunnskap

Syntetiske cannabinoider er en stor gruppe rusmidler med cannabisliknende effekter.

Kunnskap

Hallusinogene rusmidler påvirker sentralnervesystemet og gir rus i form av sansebedrag og hallusinasjoner.

Kunnskap

Kokain er et sentralstimulerende stoff som utvinnes fra bladene på kokabusken.

Kunnskap

GHB (gammahydroksybutyrat) er et dempende stoff som tidligere ble brukt som bedøvelsesmiddel ved operasjoner.

Kunnskap

Sider