Kunnskapsbanken

Actis arrangerer seminar om unge og forebygging.
Kortseminar

Halvdagsseminar om ungdom og rusforebygging.

Arrangement
Spilleautomater ble forbudt i Norge 1. juli 2007.

Våre anbefalinger til spillmeldingen.

Høringssvar

Helge Waal og Jørg Mørland ute med ny bok.

Nyhet

Ungdommer mellom 15-18 år kan idømmes ungdomsstraff for alvorlige lovbrudd som ellers ville ført til fengsel eller de strengeste samfunnsstraffene.

Kunnskap

65 prosent av innsatte i norske fenglser har erfaring med narkotika og hele 35 prosent har tatt i bruk narkotika mens de har vært i fengsel, viser en ny rapport fra Seraf.

Høringssvar

Ny regel skal forhindre spilleproblemer

Nyhet

Godt voksne kvinner drikker oftere.

Kunnskap

Sider