Kunnskapsbanken

Gambling i form av nettcasino og nettpoker skaper spilleavhengighet. Reguleringer må håndheves strengere.

Uregulerte spilltilbydere må utestenges.

Høringssvar
Alkoholdrikking gir særlig kvinner økt risiko for utvikling av ulike kreftformer

Kreftrisiko er nært knyttet til alkoholkonsum

Kunnskap

Sider