Kunnskapsbanken

Ungdommer mellom 15-18 år kan idømmes ungdomsstraff for alvorlige lovbrudd som ellers ville ført til fengsel eller de strengeste samfunnsstraffene.

Kunnskap

Når FNs medlemmer møtes til Ungass-møtet om global narkotikapolitikk i april, vil Actis være representert i New York.

Nyhet