Kunnskapsbanken

Ungdommer mellom 15-18 år kan idømmes ungdomsstraff for alvorlige lovbrudd som ellers ville ført til fengsel eller de strengeste samfunnsstraffene.

Kunnskap

Narkotikapolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i slutten av april 2018. 

Politiske plattformer

Sider