Kunnskapsbanken

Ungdommer mellom 15-18 år kan idømmes ungdomsstraff for alvorlige lovbrudd som ellers ville ført til fengsel eller de strengeste samfunnsstraffene.

Kunnskap
Maksgrensene på Norsk Tipping kan bidra til å forebygge spilleavhengighet

Forbruksregel skal forhindre spilleproblemer

Kunnskap