Kunnskapsbanken

Ungdommer mellom 15-18 år kan idømmes ungdomsstraff for alvorlige lovbrudd som ellers ville ført til fengsel eller de strengeste samfunnsstraffene.

Kunnskap

65 prosent av innsatte i norske fenglser har erfaring med narkotika og hele 35 prosent har tatt i bruk narkotika mens de har vært i fengsel, viser en ny rapport fra Seraf.

Høringssvar
Maksgrensene på Norsk Tipping kan bidra til å forebygge spilleavhengighet

Forbruksregel skal forhindre spilleproblemer

Nyhet

Godt voksne kvinner drikker oftere.

Kunnskap
Norske alkoholvaner er i endring. Drikking og helse er særlig kritisk for de godt voksne

Eldres alkoholkonsum påvirker helsa

Kunnskap

Stadig flere trenger hjelp for sin cannabisbruk.

Mening

Veien videre for norsk ruspolitikk

Debatt

Sider