Kunnskapsbanken

Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan er sterkt kritisk til forslaget om å oppheve serveringsloven. Loven hindrer kriminelle og useriøse aktører i å etablere seg, og gir kontrollmyndighetene hjemler til å holde oppsyn med bransjen.

Høringssvar
stovner_tbanestasjon.jpg

Folk kan ha ulike meninger om narkotikapolitikk, ...

Blogg

Narkotikapolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i slutten av april 2018. 

Politiske plattformer

Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan støtter forslaget om å utarbeide en nasjonal alkoholstrategi.

Høringssvar

Sider