Kunnskapsbanken

Bruk av rusmidler er en av de viktigste årsakene til trafikkulykkene i Norge.

Kunnskap

Kommunenes oppgaver på rusfeltet strekker seg helt fra forebygging og forvaltning av alkoholloven (med blant annet kontroll og regulering av alkoho

Notat

Mediene presenter med jevne mellomrom funn fra enkeltstudier som viser en mulig positiv effekt av alkohol på hjerte- og karsykdommer.

Kunnskap

Det er ofte en lang liste av ulike ingredienser i næringsmidler.

Kunnskap
Bilde av vinglass

Mange er ikke klar over kaloriinnholdet i det de ...

Kunnskap

Nyfødte barn er umodne med liten evne til å bryte ned selv små mengder alkohol.

Kunnskap
Cannabisbruk under svangerskap kan få følger for barnet. Også under oppveksten er det uheldig å eksponeres for cannabis av ulike årsaker

Norge har lykkes med å holde cannabisbruken lav, ...

Blogg

Sider