Kunnskapsbanken

Flere kvinner oppsøker Overgrepsmottaket i Oslo.

Rus spiller ofte en rolle ved overgrep.

Nyhet

Helge Waal og Jørg Mørland ute med ny bok.

Nyhet

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at kommunens betalingsplikt for utskrivningsklare ...

Høringssvar

65 prosent av innsatte i norske fenglser har erfaring med narkotika og hele 35 prosent har tatt i bruk narkotika mens de har vært i fengsel, viser en ny rapport fra Seraf.

Høringssvar

Spillpolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i slutten av april 2018. 

Politiske plattformer

Sider