Kunnskapsbanken

Narkotikapolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i slutten av april 2018. 

Politiske plattformer

Når FNs medlemmer møtes til Ungass-møtet om global narkotikapolitikk i april, vil Actis være representert i New York.

Nyhet

Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet ble lagt frem i dag. Planen gjelder for 2016 frem til 2020 og varsler 2,4 milliarder til rusfeltet over de neste fem årene.

Nyhet

Ønsket målgruppe for heroinassistert behandling (HAB) er problembrukere av heroin som ikke nyttiggjør seg annen behandling, og som klarer å tilpass

Kunnskap

- Ropet i norsk rusbehandling er ikke etter gratis heroin, men mer penger til rehabilitering og ettervern, sier Mina Gerhardsen generalsekretær i A

Nyhet

Det har flere ganger blitt foreslått å innføre heroinassistert behandling (HAB) i Norge, og ...

Notat

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er glad for satsningen på rusfeltet og vi håper at ...

Høringssvar

Rundt 700 000 av Europas 1,3 millioner tunge rusmisbrukere får i dag behandling med ...

Kunnskap

Sider