Kunnskapsbanken

Ungdommer mellom 15-18 år kan idømmes ungdomsstraff for alvorlige lovbrudd som ellers ville ført til fengsel eller de strengeste samfunnsstraffene.

Kunnskap

Konfliktrådet tilbyr megling får å løse konflikter

Kunnskap

Ungdomskontrakt er et alternativ til straffeforfølgning når lovbruddet er av mindre alvorlig ...

Kunnskap

Sider