Kunnskapsbanken

Actis arrangerer seminar om eldre og alkoholbruk.
Konferanse

Gratis konferanse om eldre og alkohol.

arrangement
Mangel på tid oppgis som en årsak til at samtalen om alkohol med eldre uteblir

Dialog er et viktig redskap

Kunnskap
Helsepersonell står i en særstilling til å oppdage problematisk alkoholbruk

Erfaringsundersøkelse i helse- og omsorgstjenesten

Kunnskap

Sider