Kunnskapsbanken

vinge sett fra flyvindu

En stadig større andel av alkoholen vi drikker i ...

Kunnskap

Taxfreeordningen ble innført i Norge som følge av FN-konvensjonen 4. juni 1954 om toll-lettelser for turister.

Kunnskap

Nordmenn er glade i Vinmonopolet. Når det gjennomføres undersøkelser om hvilke statlige tjenester vi er mest fornøyde med, er det bare bibliotek og universitetene som kommer foran Vinmonopolet. Teatre, museer, Lånekassen og NRK må stille seg lenger bak.

Blogg

Arbeiderpartiets landsmøte har gått inn for at Vinmonopolet skal overta taxfreesalget av alkohol ved norske flyplasser.

Nyhet

I en undersøkelse fra selskapet bak størsteparten av taxfreehandelen er 62 prosent for dagens ordning.

Debatt

Vanligvis liker politikere å ha innflytelse. Et underlig unntak ser ut til å være knyttet til taxfreeordning og finansiering av landets småflyplasser.

Debatt

Sider