Kunnskapsbanken

Alkoholpolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i slutten av april 2018. 

Politiske plattformer
vinge sett fra flyvindu

En stadig større andel av alkoholen vi drikker i ...

Kunnskap

Nordmenn er glade i Vinmonopolet. Når det gjennomføres undersøkelser om hvilke statlige tjenester vi er mest fornøyde med, er det bare bibliotek og universitetene som kommer foran Vinmonopolet. Teatre, museer, Lånekassen og NRK må stille seg lenger bak.

Blogg

Actis ønsker i utgangspunktet en avvikling av taxfreeordningen.

Høringssvar