Kunnskapsbanken

Alkoholpolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i slutten av april 2018. 

Politiske plattformer

Forslag om å tillate salg av alkohol over 4,7 volumprosent direkte fra produsent.

Høringssvar