Kunnskapsbanken

En av de viktigste og mest tragiske hendelsene på rusfeltet dette århundret er den pågående opioidepidemien i USA.

64 000 amerikanere døde av overdose i 2016.

Kunnskap
Actis arrangerer seminar om eldre og alkoholbruk.
Konferanse

Gratis konferanse om eldre og alkohol.

arrangement

Usunn blanding av alkohol og legemidler

Kunnskap

Sider