Kunnskapsbanken

Marihuana er ikke godkjent som medisin av amerikanske legemiddelmyndigheter

Cannabisstoffer brukes i legemidler.

Kunnskap

Når rusdebatten foregår på individnivå forsvinner solidaritetsprinsippet som har stått sterkt i utviklingen av norsk ruspolitikk.

Blogg