Kunnskapsbanken

En betydelig andel av de som bruker illegale rusmidler, bruker også vanedannende legemidler (narkotikaklassifiserte legemidler).

Kunnskap

Når rusdebatten foregår på individnivå forsvinner solidaritetsprinsippet som har stått sterkt i utviklingen av norsk ruspolitikk.

Blogg

Sider