Kunnskapsbanken

Kunnskapshefte om lokal ruspolitikk

Hva kan gjøres bedre i din kommune?

Notat

Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan er sterkt kritisk til forslaget om å oppheve serveringsloven. Loven hindrer kriminelle og useriøse aktører i å etablere seg, og gir kontrollmyndighetene hjemler til å holde oppsyn med bransjen.

Høringssvar

Kommunenes oppgaver på rusfeltet strekker seg helt fra forebygging og forvaltning av alkoholloven (med blant annet kontroll og regulering av alkoho

Notat