Kunnskapsbanken

Collage av diverse medieoppslag om Island i fotball-EM

I går kveld var Twitter fylt av ulike versjoner ...

Blogg

Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan er sterkt kritisk til forslaget om å oppheve serveringsloven. Loven hindrer kriminelle og useriøse aktører i å etablere seg, og gir kontrollmyndighetene hjemler til å holde oppsyn med bransjen.

Høringssvar
stovner_tbanestasjon.jpg

Folk kan ha ulike meninger om narkotikapolitikk, ...

Blogg

Kommunenes oppgaver på rusfeltet strekker seg helt fra forebygging og forvaltning av alkoholloven (med blant annet kontroll og regulering av alkoho

Notat