Kunnskapsbanken

Alkoholpolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i slutten av april 2018. 

Politiske plattformer

- Om ordningen med jevnlig fornyelse av skjenkebevillinger hvert fjerde år endres vil det redusere ...

Nyhet

Når helseminister Bent Høie nå går inn for et prikkesystem for skjenkenæringen er han i takt ...

Nyhet