Kunnskapsbanken

digital_drikking_shutterstock.jpg

Har du tatt den første utepilsen ennå? Fikk du ...

Blogg

Spillpolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i slutten av april 2018. 

Politiske plattformer

Regjeringen endrer nå alkoholreklameforskriftene slik at det skal bli tillatt med nøktern informasjon om produkter. Endringen uthuler forbudet mot reklame, mener Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan.

Høringssvar