Kunnskapsbanken

Kongressen vedtok ny Narkotikapolitisk plattform for Actis på kongressen i slutten av april 2018. Nytt dokument vil legges ut her om kort tid.

Politiske plattformer

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er glad for satsningen på rusfeltet og vi håper at ...

Høringssvar

Da Norge innførte substitusjonsbehandling av opiatavhengige på slutten av 1990-tallet valgte vi betegnelsen «legemiddelassistert rehabilitering».

Høringssvar