Kunnskapsbanken

LAR betyr Legemiddelassistert rehabilitering

Kunnskap

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er glad for satsningen på rusfeltet og vi håper at ...

Høringssvar

Da Norge innførte substitusjonsbehandling av opiatavhengige på slutten av 1990-tallet valgte vi betegnelsen «legemiddelassistert rehabilitering».

Høringssvar

Behandling av heroinavhengighet har i Norge tradisjonelt vært basert på sosialfaglige prinsipper, hvor individuelle motivasjonssamtaler, gruppetera

Kunnskap