Kunnskapsbanken

far_og_datter_foto_-_spirit-fire_flickr.jpg

I dag er det rusfri dag. Trenger vi ...

Blogg

Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan er sterkt kritisk til forslaget om å oppheve serveringsloven. Loven hindrer kriminelle og useriøse aktører i å etablere seg, og gir kontrollmyndighetene hjemler til å holde oppsyn med bransjen.

Høringssvar

Sider