Kunnskapsbanken

digital_drikking_shutterstock.jpg

Har du tatt den første utepilsen ennå? Fikk du ...

Blogg

Actis mener det nå er riktig å trekke Statens pensjonsfond utland ut av både alkohol- og spillindustrien.

Høringssvar

Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan støtter forslaget om å utarbeide en nasjonal alkoholstrategi.

Høringssvar

Når FNs medlemmer møtes til Ungass-møtet om global narkotikapolitikk i april, vil Actis være representert i New York.

Nyhet

Sider