Kunnskapsbanken

Avvikling av Polet kan føre til store økninger i alkoholrelaterte skader.

Funn fra Sverige kan overføres til norske forhold.

Nyhet
Statene i USA som har legalisert cannabis opplever økning i akuttinnleggelser og ruspåvirket kjøring.

Firedobling av cannabisrelaterte akuttinnleggelser

Nyhet
Flere 19-åringer drar til legen i mai enn ellers i året.

Flere 19-åringer går til legen i mai måned.

Nyhet

Sider