Kunnskapsbanken

Hvordan når man fram til unge med informasjon om rusmidler?

Mange unge tror rusmiddelet er ufarlig.

Nyhet
Salg av alkohol til mindreårige skal stanses gjennom nettspill

Altfor mange mindreårige får kjøpt øl i butikk.

Nyhet
Actis arrangerer seminar om unge og forebygging.
Kortseminar

Halvdagsseminar om ungdom og rusforebygging.

arrangement

Sider