Kunnskapsbanken

Vi krever en nasjonal alkoholstrategi for å lykkes med ambisjonen om lavere alkoholbruk og ­bedret folkehelse.

Debatt
ung gutt i bymiljø

De fleste har verken prøvd eller bruker ...

Kunnskap
Bruk eller besittelse av brukerdoser med cannabis fører oftest til forelegg, påtaleunnlatelse eller en betinget påtaleunnlatelse med vilkår om rusfrihet.

Forelegg er vanlig ved mindre narkotikaforbrytelse

Kunnskap
Bruk av cannabis øker faren for ulykker på samme måten som fyllekjøring

Cannabis svekker reaksjonsevnen og koordinasjonen

Kunnskap
Cannabisbruk under svangerskap kan få følger for barnet. Også under oppveksten er det uheldig å eksponeres for cannabis av ulike årsaker

Cannabiseksponering i mors liv

Kunnskap

Sprit til frokost på danskebåten.

Blogg

Foreldres oppgave er å være sikkerhetsnettet når de snubler. For å gjøre den jobben må man faktisk følge med.

Debatt

Det finnes mange syntetiske cannabisstoffer.

Kunnskap

Sider