Kunnskapsbanken

Marihuana er ikke godkjent som medisin av amerikanske legemiddelmyndigheter

Cannabisstoffer brukes i legemidler.

Kunnskap

Bruk av rusmidler er en av de viktigste årsakene til trafikkulykkene i Norge.

Kunnskap

Flere kommuner og idrettslag vurderer å åpne for alkoholsalg på tribunen i tilknytting til idrettsarrangementer. Det er en dårlig idé. 

Blogg

Våre største folkebevegelser gikk sammen for å begrense alkoholbrukens skadeomfang.

Debatt

Viktig å snakke om brystkreft.

Blogg

Actis er positive til forslaget om et prikkesystem for skjenkenæringen, men vi mener det foreslåtte nivået er for lite strengt til å ha en effekt.

Høringssvar

Rundt 20 prosent av innleggelsene på somatisk akuttmottak i 2012 var rusrelaterte, ifølge Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning.

Kunnskap

Sider