Kunnskapsbanken

Mina Gerhardsen svarer Anders Giæver om cannabis .

Debatt

De viktigste virkemidlene vi har for å begrense konsumet, og dermed skadene, er regulering av tilgjengelighet og pris.

Høringssvar

Det er rundt 10.000 personer med et injisjerende rusmiddelbruk i Norge.

Kunnskap

Høringssvar på representantforslag fra Ap og KrF om en ansvarlig og solidarisk spillpolitikk.

Høringssvar

Dagens Næringsliv har skrevet om hvordan Betsson Group bevisst omgår norske lover og regler. Sakene demonstrer effektivt hvorfor vi fremdeles må ha et spillmonopol.

Debatt
Hilde Opoku og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de grønne på en bakgrunn av grønne trær.

Generalsekretær Mina Gerhardsen har fem gode ...

Mening

I starten av valgkampen gikk ungdomspartiene til Høyre, Venstre og Frp inn for å utvide skjenketidene. Det er et forslag vi vil advare mot.

Debatt

Miljøpartiets talspersoner prøver å snakke seg vekk fra at de åpner for legalisering av cannabis i partiprogrammet. 

Blogg

Kommunenes oppgaver på rusfeltet strekker seg helt fra forebygging og forvaltning av alkoholloven (med blant annet kontroll og regulering av alkoho

Notat

Sider