Kunnskapsbanken

Viktig å snakke om brystkreft.

Blogg

Actis er positive til forslaget om et prikkesystem for skjenkenæringen, men vi mener det foreslåtte nivået er for lite strengt til å ha en effekt.

Høringssvar

Rundt 20 prosent av innleggelsene på somatisk akuttmottak i 2012 var rusrelaterte, ifølge Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning.

Kunnskap

Det er velkjent at rusmisbruk kan utløse psykisk sykdom.

Kunnskap

Alkoholfrie flyvninger vil være bra for trivselen til passasjerer og ansatte og bra for tryggheten i høyden.

Debatt

Forslag om å tillate salg av alkohol over 4,7 volumprosent direkte fra produsent.

Høringssvar

Mina Gerhardsen svarer Anders Giæver om cannabis .

Debatt

De viktigste virkemidlene vi har for å begrense konsumet, og dermed skadene, er regulering av tilgjengelighet og pris.

Høringssvar

Sider