Kunnskapsbanken

Kommunenes oppgaver på rusfeltet strekker seg helt fra forebygging og forvaltning av alkoholloven (med blant annet kontroll og regulering av alkoho

Notat

En betydelig andel av de som bruker illegale rusmidler, bruker også vanedannende legemidler (narkotikaklassifiserte legemidler).

Kunnskap

Mediene presenter med jevne mellomrom funn fra enkeltstudier som viser en mulig positiv effekt av alkohol på hjerte- og karsykdommer.

Kunnskap

Det er ofte en lang liste av ulike ingredienser i næringsmidler.

Kunnskap
Bilde av vinglass

Mange er ikke klar over kaloriinnholdet i det de ...

Kunnskap

Nyfødte barn er umodne med liten evne til å bryte ned selv små mengder alkohol.

Kunnskap

Sider