Kunnskapsbanken

Hele 97 prosent synes ikke det er akseptabelt å være borte fra jobb på grunn av bakfyll.  

Blogg

Ønsket målgruppe for heroinassistert behandling (HAB) er problembrukere av heroin som ikke nyttiggjør seg annen behandling, og som klarer å tilpass

Kunnskap
Mina Gerhardsen - generalsekretær i Actis sittende i en stol

I regjeringens reviderte budsjett og økonomiske ...

Nyhet

Actis støtter forslaget om nasjonal skjenkestopp kl 02.00, reversering av økningen av taxfreekvoten og styrkningen av Akan og frivillig, forebyggende arbeid.

Høringssvar

Foreslått endring i alkoholloven som innebærer at kommunale salgs- og skjenkebevillinger kan videreføres uten krav om fornyelse.

Høringssvar

Sider