Kunnskapsbanken

Kristelig Folkeparti går inn for at det skal installeres alkolås på all kollektivtransport og i ...

Nyhet

- Ropet i norsk rusbehandling er ikke etter gratis heroin, men mer penger til rehabilitering og ettervern, sier Mina Gerhardsen generalsekretær i A

Nyhet

Det har flere ganger blitt foreslått å innføre heroinassistert behandling (HAB) i Norge, og ...

Notat

Den nye folkehelsemeldingen er opptatt av at arbeidslivet skal gjøre en større innsats for å forebygge rusproblemer.

Nyhet

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er positiv til flere av forslagene i representantforslagene om ...

Høringssvar

Det er naturligvis ikke ukjent at brukere av stimulerende stoffer opplever virkningen som positiv, særlig i en utprøvingsfase.

Debatt

Argumentet for å legalisere rusmidler er at det går fint med de fleste som bruker det. Men det går altså ikke bra med alle.

Debatt

Ingen har krav om å drikke alkohol i stillingsinstruksen sin. Den forventningen bør heller ikke ...

Blogg

Narkotikadebatter blir ofte ødelagt av ekstremistene som enten vil ha legalisering eller krig mot narkotika.

Debatt

Sider