Kunnskapsbanken

Det har flere ganger blitt foreslått å innføre heroinassistert behandling (HAB) i Norge, og ...

Notat

Den nye folkehelsemeldingen er opptatt av at arbeidslivet skal gjøre en større innsats for å forebygge rusproblemer.

Nyhet

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er positiv til flere av forslagene i representantforslagene om ...

Høringssvar

Det er naturligvis ikke ukjent at brukere av stimulerende stoffer opplever virkningen som positiv, særlig i en utprøvingsfase.

Debatt

Argumentet for å legalisere rusmidler er at det går fint med de fleste som bruker det. Men det går altså ikke bra med alle.

Debatt

Ingen har krav om å drikke alkohol i stillingsinstruksen sin. Den forventningen bør heller ikke ...

Blogg

Narkotikadebatter blir ofte ødelagt av ekstremistene som enten vil ha legalisering eller krig mot narkotika.

Debatt

Når rusdebatten foregår på individnivå forsvinner solidaritetsprinsippet som har stått sterkt i utviklingen av norsk ruspolitikk.

Debatt

Når rusdebatten foregår på individnivå forsvinner solidaritetsprinsippet som har stått sterkt i utviklingen av norsk ruspolitikk.

Blogg

Sider