Kunnskapsbanken

Alkoholpolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i september 2020. 

Politiske plattformer

Narkotikapolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i september 2020.

Politiske plattformer

Spillpolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i september 2020.

Politiske plattformer
77 % støtter et fortsatt forbud mot cannabis.

- av FNs narkotikakommisjon

Kunnskap
Avvikling av Polet kan føre til store økninger i alkoholrelaterte skader.

Dramatiske forslag i utkast til nytt partiprogram.

Nyhet
Ungdommer drikker relativt lite alkohol i Norge

- viser europeisk undersøkelse

Kunnskap

Sider