Medlemmer

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgans medlemmer har kompetanse og driver aktivitet innenfor forebygging, holdningsskapende arbeid, behandling og ettervern. 30 organisasjoner er medlem i Actis. Kontakt sekretariatet dersom din organisasjon ønsker å bli medlem eller du ønsker mer informasjon om organisasjonen.