Medlemmer

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgans medlemmer har bred kompetanse og driver aktivitet innenfor forebygging, holdningsskapende arbeid, behandling og ettervern. 32 organisasjoner er medlem i Actis. Kontakt sekretariatet dersom din organisasjon ønsker å bli medlem, eller hvis du ønsker mer informasjon om oss.