Medlemmer

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgans medlemmer har bred kompetanse og driver aktivitet innenfor forebygging, holdningsskapende arbeid, behandling og ettervern. I dag er det 34 organisasjoner som er medlem i Actis. Kontakt sekretariatet dersom din organisasjon ønsker å bli medlem, eller hvis du ønsker mer informasjon om oss.