Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hilde Opoku og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de grønne på en bakgrunn av grønne trær.
Hilde Opoku og Rasmus Hansson i Miljøpartiet de grønne.

Cannabisråd til MDG

Generalsekretær Mina Gerhardsen har fem gode cannabisråd til Miljøpartiet de grønne.

Kjære MDG. Gratulerer med valgresultatet! Det er ingen liten bragd å på så kort tid bli en så sentral aktør i det politiske landskapet, både i Trondheim og ellers i landet. Et så stort parti må ha en politikk som tåler oppmerksomhet. Uken før valget fikk MDGs vedtak om å åpne for salg av cannabis mye oppmerksomhet. Talspersonene framsto som lite begeistret over dette. På vegne av Actis’ 27 medlemmer fra rusfeltet har jeg lyst til å gi noen råd:

Rydd i programmet

"Det er ein vanlig misforståelse at Dei Grøne ønsker legalisering av cannabis", skriver andrekandidaten på lista deres i Trondheim, Mari Bremnes Ese i Adresseavisa. Den såkalte misforståelsen skyldes vel at de nettopp i programmet sitt sier at det er det de vil. Om man gjør noe ulovlig lovlig omtales det fort som legalisering. Og MDG ønsker i følge programmet å åpne for lovlig omsetting av cannabis, altså åpne for salg av en vare som i dag er forbudt. Hvis det ikke er ment slik, vil det være en god ide for neste landsmøte å gjøre om dette.

Sats på det som hjelper

Talsperson Rasmus Hansson sier til VG om saken, at partiet er mot legalisering av narkotika, men at de ønsker å redusere antallet overdoser. Det er et svært prisverdig mål som alle kan stå bak. Noe også et samlet Storting gjør. Det skjer heldigvis flere positive ting på feltet, med en nasjonal overdosestrategi og nye løfter om ettervern og oppfølging. Men denne problematikken har fint lite med cannabistilgang å gjøre. Overdosefaren er knyttet til helt andre stoffer. Økt tilgang på cannabis gjennom statlig kontrollert produksjon og salg vil ikke kunne møte overdoseproblematikken knyttet til tyngre stoffer på noe vis. Men økt tilgang vil kunne bidra til at flere prøver cannabis. Da går vi i feil retning.

Ha en kunnskapsbasert strategi

Trondheims Hilde Opoku sier i Adresseavisen at målet med ruspolitikken til MDG blant annet er å gjøre «veien tilbake til livet lettere for dem som sliter med misbruk». Igjen et godt mål, men fortsatt et mål der det er vanskelig å se at økt tilgang til cannabis skal være et godt virkemiddel. Tvert i mot kan det bidra til at flere får problemer med rus. Engasjementet for en bedre ruspolitikk er positivt og viktig, men bør bygge på kunnskap

Sats på forebygging

Norge har i dag mye lavere bruk av cannabis blant ungdom enn de fleste land vi sammenligner oss med. Den viktigste ruspolitikken bør handle om forebygging, for å hindre at flere får problemer med rus. Dagens cannabis er mye sterkere enn før og skaper lettere avhengighet. I snitt risikerer 17 prosent av ungdom som prøver mer enn fem ganger, å bli avhengige. Stadig flere unge søker behandling. Ny forskning viser også at cannabisbruk er knyttet til høyere risiko for psykose. Vi har også forskning som viser at cannabis er en viktig faktor i skolefrafall og dårlige studieresultater. Et statlig cannabisutsalg vil øke tilgjengeligheten, og det vil gi et signal om at cannabisbruk er ok. I Norge er vi vant til at det som er farlig er forbudt. Statsstemplet cannabis vil oppfattes som trygt. Dette vil kunne bidra til økt bruk og - med det - økt antall mennesker som får rusproblemer.

Det er svært lav støtte til legalisering av cannabis i Norge og vi får stadig mer kunnskap som understreker hvorfor innsatsen bør settes inn på forebygging mot cannabisbruk framfor tilrettelegging for bruk og omsetning. Den kunnskapen kan jo være noe å ta med seg til neste landsmøte, når dette temaet kommer opp igjen. For et miljøparti bør det dessuten være et paradoks å støtte opp om et rusmiddel som har en svært miljøfiendtlig produksjonsform. Lykke til videre med interndebatten!

En kortere versjon av dette innlegget sto på trykk i Adresseavisen 17. september 2015.