Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Flasker med alkohol merket med Hello Kitty
Oljefondet investerer i alkoholselskap som vil gjøre seg attraktive overfor ungdom i fattige land, med hjelp fra blant annet Hello Kitty. Foto: Shutterstock.

Dropp uetiske investeringer

Når Oljefondet utelukker investeringer i tobakk, bør de gjøre det samme med alkohol.

Det er en av våre anbefalinger i høringssvar på NOU 7:2020 Verdier og ansvar som handler om investeringene til Statens pensjonsfond - Utland (SPU) – bedre kjent som Oljefondet. Vi mener fondets etikkutvalg, som har sørget for en utelukkelse av investeringer i tobakk av helsehensyn, bør gjøre det samme med alkohol og cannabis.

- Begge produktene er helseskadelige og avhengighetsskapende. Vi mener det er et felles verdigrunnlag nedfelt i både nasjonal politikk og internasjonale avtaler som tilsier at disse produktene bør likebehandles med tobakk. Videre mener vi det er nødvendig med en grundig etisk vurdering av investeringer i internasjonale spillselskaper, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis.

Global alkoholstrategi

For å utelukke produkter fra Oljefondet kreves det et klart felles verdigrunnlag rettet mot produktet i den norske befolkningen. Dette foreligger på tobakksfeltet, med innføringen av røykeloven. Vi mener at det også foreligger på alkoholfeltet. 

Det finnes ikke en global konvensjon på alkoholfeltet, slik man har for tobakk og narkotiske stoffer. Men siden evalueringen av SPUs etiske retningslinjer i 2009 har Verdens helseorganisasjon (WHO) vedtatt en global alkoholstrategi for å redusere skadelig bruk av alkohol, mens WHO Europa har vedtatt en handlingsplan med samme formål. Og i 2018 kom SAFER-initiativet for å forebygge alkoholrelatert dødelighet og sykelighet.

- Norge har forpliktet seg på målene i disse strategiene og handlingsplanene, blant annet gjennom Folkehelsemeldingens mål om å redusere alkoholforbruket med 10 prosent innen 2025. Vi har også forpliktet oss på et globalt mål om 25 prosent reduksjon i for tidlig død og ikke-smittsomme sykdommer, som alkohol er en viktig risikofaktor til, sier Huseby.

Les også: Oljefondet må ut av alkoholindustrien.

Vil forverre helsesituasjonen i fattige land

En annen viktig grunn til at alkoholinvesteringene bør ta slutt er at de undergraver sentrale mål i helse- og utviklingspolitikken.

- I Norge har vi en tradisjon for en restriktiv alkoholpolitikk, med tiltak som i mange tilfeller er mer omfattende enn dem vi har for tobakk. Det har de ikke i lav- og mellominntektslandene, der 90 prosent av dødsfallene skyldes ikke-smittsomme sykdommer. Vi vet også at industrien jobber målrettet for å gjøre seg attraktive blant den voksende middelklassen i Asia og Sør-Amerika, og de store ungdomskullene i Afrika, sier Huseby.

Fellesnevner for landene hun viser til er at de har svake sosiale sikkerhetsnett der problematisk alkoholbruk vil få store konsekvenser for den enkelte bruker, for familien rundt dem og for hele lokalsamfunnet.

- Norge er opptatt av å fremstå som en seriøs aktør i den globale helse- og utviklingspolitikken og bør gå foran som et godt eksempel. Derfor ber vi Oljefondet droppe investeringene i den kyniske alkoholindustrien, avslutter generalsekretæren i Actis.

Les også hvorfor vi mener at Oljefondet må droppe investeringer i cannabis og pengespill i høringssvaret vårt. Dette finner du som PDF øverst til høyre på siden.