Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Seier i alkoholpolitikken
En nasjonal alkoholstrategi vil være et viktig verktøy for å sikre regjeringens mål om å redusere det skadelige alkoholkonsumet med 10 prosent. Foto: Pixabay

En viktig seier i alkoholpolitikken

Krf og opposisjonen har gått sammen om en nasjonal alkoholstrategi. Den kan sikre et helhetlig blikk på alkoholpolitikken, der hensynet til folks helse og trivsel veier tyngre enn hensynet til inntekter og næringsliv.

Mens regjeringspartiene i Jeløya-plattformen går inn for å liberalisere alkoholpolitikken, ble det i forrige uke klart at opposisjonen, Sp, SV og Ap, støtter forslaget om en nasjonal alkoholstrategi som KrF har fremmet i et representantforslag i vårsesjonen.

Dette er en av de viktigste seirene i alkoholpolitikken på lang tid. Actis, og våre 32 medlemsorganisasjoner, har lenge jobbet for en mer ansvarlig alkoholpolitikk. Vi vil gjerne takke KrF og opposisjonen. Vi har sett med bekymring på at politikken de senere årene gradvis er blitt liberalisert på dette området.

Uthuling av alkoholpolitikken

Den første solbergregjeringen økte taxfree-kvoten, åpnet for gårdssalg og myket opp reklameforbudet. I Jeløya-plattformen har regjeringspartiene blitt enige om blant annet å åpne for at kommunene kan forlenge ølsalget i butikk til kl. 21 på hverdager og lørdager.

I tillegg vil regjeringen at salgstidene til Vinmonopolet skal kunne følge de kommunale salgstidene. Dermed vil også Vinmonopolet kunne holde åpent til kl. 21 alle dager unntatt søndag. Regjeringen ønsker også å åpne døra for sterkøl i butikk.

Mål om reduksjon

Norge har sluttet seg til Verdens helseorganisasjons mål om å redusere det skadelige alkoholkonsumet med 10 prosent innen 2025. Det oppnår vi ikke med liberalisering, men med en tydelig plan for hvordan vi skal få til en reduksjon.

Vi vet at alkoholkonsum virker negativt inn både på helsa og på andre enn dem som drikker. Alkohol har sammenheng med over 200 sykdommer, blant annet skrumplever, hjerneslag og brystkreft.

Rammer de sårbare 

I 2017 gjennomførte Opinion en undersøkelse på vegne av Actis. Der kom det frem at flere enn én av tre jenter hadde følt seg redde eller utrygge når jevnaldrende drakk alkohol. Nesten halvparten sa de hadde fått uønsket seksuell oppmerksomhet.

I tillegg til ulykker, vold og skader, rammes de som er mest sårbare blant oss. Rundt 90.000 barn vokser opp i familier der én av eller begge foreldrene har et alkoholproblem. Vi vet fra forskingen at når alkoholkonsumet i befolkningen går ned, så går også bruken ned blant dem som drikker mest. Det vil derfor ha en positiv effekt om det totale konsumet reduseres.

Sikrer helhetlig blikk

Høye priser, reklameforbud og begrensning på salgstider er de virkemidlene som ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er de viktigste for å begrense alkoholkonsumet. En nasjonal alkoholstrategi kan sikre et helhetlig blikk på alkoholpolitikken, der hensynet til folks helse og trivsel veier tyngre enn hensynet til inntekter og næringsliv.

KrFs forslag om en ansvarlig og solidarisk alkoholpolitikk skal vedtas i november. Ikke alle forslagene vil samle flertall, hvis Vårt Lands oppsummering er riktig. Men det aller viktigste, en strategi som skal sørge for en helhetlig og ansvarlig politikk på dette viktige folkehelseområdet, har flertall.

Det er en seier for alle som selv sliter med alkoholproblemer, eller som på ulike måter berøres av andres drikking.

Dette innlegget sto først på trykk i Vårt Land 24.10.2018.