Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Inngangen til Oslo Kretsfengsel
I undersøkelsen svarer ansatte at helsetilbudet til innsatte har blitt dårligere de siste to årene.

Helse- og rusutfordringer i fengslene

Last ned gratis rapport som tar for seg de ansattes perspektiv på helse- og rusutfordringer i fengslene.

Hvordan står det til med helsetilbudet til innsatte i fengslene? Og arbeidet som skal klargjøre den innsatte til livet etter løslatelse? Dette og andre spørsmål vil du få svar på ved å laste ned og lese rapporten vår som er basert på en spørreundersøkelse blant ansatte i fengslene.

Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. De representerer 3500 medlemmer, og av disse var det 650 som svarte på undersøkelsen.