Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Sprøyter liggende på bakken.
Utdeling av sprøyter er det mest effektive tiltaket for å hindre smitte av hepatitt C blant injiserende rusavhengige. Foto: Freepik

Norge kan gjøre mer

I dag er det verdens hepatittdag. Det er en anledning for politikerne til å vise at de vil gjøre det som trengs for å redusere forekomsten særlig av hepatitt C i Norge. Løsningen er blant annet å sørge for gratis brukerutstyr for injiserende rusavhengige, mener Inger Lise Hansen.  

Verden opplever for tiden et omfattende utbrudd av hepatitt. Ekspertene er usikre på hvorfor. WHO mener det nå er viktigere enn noen gang å rette søkelyset mot denne alvorlige sykdommen.

Hepatitt C er en av de farligste hepatitt-variantene. Den er kronisk og angriper leveren og kan føre til leverkreft. I Norge er 20 000-30 000 mennesker som er smittet av hepatitt C. De fleste har fått sykdommen i forbindelse med injisering av rusmidler. 

Rene nåler, kanyler, filter og kokekar er utstyr som norske kommuner er lovpålagt å dele ut til injiserende rusavhengige som del av smittevernloven og nasjonal overdosestrategi.

­Det er et økende antall kommuner som deler ut utstyr, men det er fortsatt mange steder som henger etter. Det må vi gjøre noe med, mener Inger Lise Hansen:

- Vi vet at utdeling av sprøyter er det mest effektive tiltaket for å hindre smitte blant injiserende rusavhengige. Vi i Actis foreslår derfor en nasjonal finansieringsordning etter modell av den vi har for kondomer og at det i neste statsbudsjett bevilges minimum 10 millioner til dette, mener Hansen. 

 Mens WHO har som mål å utrydde hepatitt C innen 2030, har Helse- og omsorgsdepartementet i «Nasjonal strategi mot hepatitter 2018-2023» fastsatt to hovedmål:

  • Redusere forekomsten av hepatitt C med 90 prosent innen utgangen av 2023
  • Ingen i Norge skal dø eller bli alvorlig syke forårsaket av hepatitt C-virus


Utdeling av gratis brukerutstyr kan bringe oss nærmere disse målene.