Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Alkohol i arbeidslivet

Å samles sosialt med kollegaer til julebord, feiring av en ny kontrakt eller sommerfest er i utgangspunktet en hyggelig og ­positiv­ ting. Det kan bidra til godt felleskap og ­styrke­ ­arbeidsmiljøet. Men sosiale opplegg med ­alkohol kan også skape utfordringer. Det kan ekskludere de som av ulike grunner ikke ­drikker, det kan skape et drikkepress og det kan føre til uønskede hendelser, som uønsket ­seksuell oppmerksomhet, trakassering og vold. 

Ifølge en undersøkelse ­gjennomført av TNS Gallup på vegne av Actis – Rusfeltets sam­arbeidsorgan synes én av tre at det drikkes for mye i sosiale jobbsammen­henger. Det bør være et sterkt signal til ­arbeidslivet om å se på hvordan vi organiserer den sosiale delen av jobblivet og de gråsonene som finnes her knyttet til alkoholbruk. Målet må være at det som er ment som hyggelige sosiale aktiviteter, faktisk blir hyggelig for alle. 

Ikke kun privatsak

Alkoholbruken er ikke kun en privatsak. Alkoholbruk og alkoholskader gir økte helseutgifter, tapte skatteinntekter og tap for næringslivet. Arbeidsgivere bør derfor ha mange motiver for å løfte fram alkohol som tema og for å legge gode strategier for å begrense skade­virkningene.  

Nordmenn drikker mer enn før og våre drikke­vaner er i endring. Arbeidslivet har fått flere gråsoner der skillet mellom jobbliv og ­sosialt liv ikke alltid er like klart. 
Regjeringen la fram stortingsmelding nr. 19, Folke­helse­meldingen, våren 2015, der ­arbeidsliv var et viktig tema. Krav om ­retningslinjer for alkoholbruk på alle arbeidsplasser var et av ­målene som ble omtalt. I Opp­trappingsplanen for ­rusfeltet som kom høsten 2015, ­følges dette opp.  

Godt sosialt jobbliv

Arbeidsplassen spiller en viktig ­rolle i ­ansattes alkoholkonsum, og det er ­viktig at ledelsen forstår betydningen av å ­legge­ gode rammer rundt ansattes alkoholbruk, ­spesielt under ­sesonger som er preget av mye ­feiringer, som sommer- og jule­avslutninger. Å skape gode rammer rundt det sosiale livet kan handle om å tilby andre alternativer til fredagspilsen og vinlotteriet. Arbeidsgivere bør legge til ­rette for et godt og inkluderende ­arbeidsmiljø. ­Bevisste holdninger til alkohol er en viktig del. 

Dette notatet er ment som et bidrag til økt kunnskap og innspill til tiltak. En større ­undersøkelse om alkohol og arbeidsliv ble utført av TNS Gallup på vegne av Actis i 2015. ­Resultatene presenteres i dette notatet.