Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Alkohol stor byrde på ambulansetjenesten

Bruker store ressurser på alkoholrelaterte utrykninger, ressurser som kunne vært brukt andre steder.

I 2015 gikk den skotske ambulansetjenesten ut med en appell til folk om å drikke ansvarlig for å begrense ambulanseutrykninger som tar hjelperne vekk fra de som virkelig trenger dem. De hadde laget en undersøkelse som viste hvordan alkoholbruk påvirket deres jobbsituasjon. Undersøkelsen viste at om lag halvparten av utrykningene i helgene var alkoholrelatert.

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan lurte på hvordan situasjonen for ambulansepersonell ser ut i Norge og har sammen med Fagforbundet spurt deres medlemmer som er ansatt i ambulansetjenesten. Til sammen 874 ambulansepersonell svarte på undersøkelsen, som ble distribuert i mars 2016.

Vanskelige venner

Undersøkelsenviser at alkoholbruk i stor grad påvirker ressurssituasjon og arbeidssituasjon på svært negativt vis. Det gjelder særlig i byene og i helgene:

  • Èn av fire som jobber i by svarer at over halvparten av utrykningene i helgene involverer alkohol. Tilsvarende tall for tettsted er under 5 prosent.
  • Hvis ambulansepersonell har opplevd fysiske angrep eller blitt truet med dette på jobb, oppgir 1 av 4 at alkohol ofte har vært en faktor.
  • Hvis ansatte har opplevd trakassering, oppgir nesten en av tre (29,5 prosent) at alkohol har vært en faktor. Ansatte uttrykker at alkohol sammen med andre rusmidler eller psykisk sykdom øker sjansen for aggressiv adferd.
  • 75 prosent av ambulansepersonellet opplever ofte eller en gang iblant at andre ruspåvirkede mennesker rundt pasienten gjør det vanskelig å utføre jobben.
  • Når ambulansepersonellet ble spurt om hvilke hendelser som oftest involverte alkohol, av alle typer hendelser de rykker ut til, svarte over halvparten (54 prosent) at alkohol oftest er en faktor ved voldshendelser. Byene ser ut til å ha noe mer av voldshendelser enn tettsteder (61 prosent i byen versus 46 prosent i tettsted).

Trakassering og vold

Tallene viser tydelig at ambulansetjenesten bruker store ressurser på alkoholrelaterte utrykninger, ressurser som kunne vært brukt andre steder. Tallene viser også at fyll gjør at ambulanseansatte utsettes for trakassering og vold og bidrar til økt risiko i situasjoner hvor de er på jobb for å hjelpe. Som en sier det i undersøkelsen: «Jeg har blitt truet på livet med ladd pistol, kniv og verbalt. Alle trusler involverte alkoholrus.»

Det er grunn til å anta at mange av ambulansetjenestens kostnader kunne vært redusert og beredskapskapasitet frigjort med en alkohol- og ruspolitikk utformet for å redusere problemene, for eksempel tiltak knyttet til skjenketider og ansvarlig alkoholsalg.