Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Big cannabis - fremveksten av en ny industri

En rapport om et fenomen som fortsatt er i støpeskjeen. 

Man kan kanskje med rette hevde at fenomenet ikke finnes ennå – i hvert fall ikke i fullt monn all den tid det ikke finnes store, multinasjonale selskaper i cannabismarkedet.

Det finnes ikke engang store nasjonale selskaper. Men konturene av «big cannabis» kan skimtes. I denne rapporten ser vi på en rekke utviklingstrekk som allerede er synlige og drøfter disse tendensene opp mot erfaringer med Big tobacco og Big alcohol.

Utviklingen har skapt bekymring for at man er i ferd med å etablere en ny kommersiell industri som har få skrupler med å promotere et produkt som kan gi avhengighet, svekket fysisk og psykisk helse og risiko for psykose og schizofreni.

Derfor er det mange som frykter framveksten av en industri som lever av å selge helseskadelige og avhengighetsskapende produkter: Big cannabis.