Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Eldre, lykkelig par

Eldre og alkohol

Det er for lite kunnskap om alkoholbruk blant eldre og konsekvensene det kan få.

Dagens eldre har doblet alkoholforbruket sammenlignet med forbruket de hadde for et par tiår siden og færre er helt avholdne.

Fortjener å nyte dagene

De som har vært lenge i livet fortjener å nyte dagene, men økt bruk av alkohol kan også redusere den livskvaliteten de søker. Forskning viser at flere eldre har en problematisk alkoholbruk, og når alkoholbruken øker får også flere problemer.

Eldre mangler kunnskap om alkoholbruk

Det er for lite kunnskap om alkoholbruk blant eldre og konsekvensene det får. Leger spør ikke, og familier kvier seg for å ta det opp. Det er altfor sjelden tema på sykehjemmet og i hjemmesykepleien. Det viser også undersøkelsen blant ansatte i eldreomsorgen som blir presentert i denne rapporten.

Eldre kropper tåler alkohol dårligere, men det er det få som vet. Det bidrar til sykdom og skader og økte helseutgifter. Man regner med at en dobling av alkoholforbruket hos eldre fører til en firedobling av skadeomfanget. Derfor er det viktig å forebygge.

Høy medikamentbruk

Mange eldre har høyt medikamentforbruk og ting vi forbinder med alderdom, som trøtthet, glemsomhet og dårlig balanse, forsterkes av alkohol. Hver femte 70-åring bruker mer enn ti reseptbelagte legemidler.

Beroligende, angstdempende og sovemedisin er mye brukt blant eldre, og dette er medisiner som virker på hjernen. Den vanligste virkningen er at alkoholog medisiner forsterker hverandre slik at man blir mer sløv, mer trett, får dårligere konsentrasjon og hukommelse, og blir mer ustø til bens. I tillegg forsterker noen av de hyppigst brukte medisinene alkoholens rusvirkning og kan føre til avhengighet.

God helse og alderdom

Denne rapporten er Actis’ bidrag til å sette temaet på dagsorden. Ikke for å ta fra eldrekos og hygge, men for å bidra til god helse og en trygg alderdom.

Ved at vi ikke snakker om problemene, og for få har kunnskap om hvordan alkohol påvirker i alderdommen, risikerer vi at eldre ikke får den helsen og den helsehjelpen de kunne, og skulle, hatt.