Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Eldre er særlig sårbare for blanding av alkohol og medikamenter. Misbruk og ulykker kan forebygges ved å snakke om det.
Alle fortjener en verdig alderdom. Når rus blir et problem, er det viktig at nærstående våger å ta det opp. Foto: Creative commons

Eldre og rus – de viktigste utfordringene

Det er for lite kunnskap om alkoholbruk blant eldre og konsekvensene det kan få. Aldring og alkohol er derfor et felt det må brukes større ressurser på. Det kan gi flere en god alderdom. 

Dagens eldre drikker langt mer sammenlignet med et par tiår tilbake, og færre er helt avholdne. Når vi vet at utfordringer knyttet til kombinasjonen medisiner og alkohol allerede finnes, må også eldre menneskers rusvaner behandles med omhu.

Les også: Oppdages alkoholproblemer?

De som har vært lenge i livet fortjener å nyte dagene, men kombinasjonen aldring og alkohol kan også redusere livskvaliteten de søker. Derfor er det viktig at de nærmeste også bryr seg litt ekstra. Forskning viser at flere eldre har en et problematisk alkoholbruk, og når alkoholbruken øker får også flere problemer.

Eldre og rus - et vanskelig tema

Det er for lite kunnskap om alkoholbruk blant eldre og konsekvensene det får. Leger spør ikke, og familier kvier seg for å ta opp temaet eldre og rus. Det er altfor sjelden tema på sykehjemmet og i hjemmesykepleien. Det viser også undersøkelsen blant ansatte i eldreomsorgen som blir presentert i denne rapporten.

Les også: Samtalen med eldre om alkohol

Eldre tåler alkohol dårligere, men det er det få som vet. Aldring og alkohol bidrar til sykdom, og skader og økte helseutgifter. Man regner med at en dobling av alkoholforbruket hos eldre fører til en firedobling av skadeomfanget. Derfor er det viktig å forebygge.

Medisiner og alkohol forsterker hverandre

Mange eldre har høyt medikamentforbruk, og ting vi forbinder med alderdom, som trøtthet, glemsomhet og dårlig balanse, forsterkes av alkohol. Når hver hver femte 70-åring bruker mer enn ti reseptbelagte legemidler, ser vi at medisiner og alkohol fort kan brukes samtidig.

Les også: Eldre, legemidler og alkohol

Beroligende, angstdempende og sovemedisin er mye brukt blant eldre, og dette er medisiner som virker på hjernen. Den vanligste virkningen er at alkohol og medisiner forsterker hverandre slik at man blir mer sløv, mer trett, får dårligere konsentrasjon og hukommelse, og blir mer ustø til bensfår dårligere balanse.

I tillegg forsterker noen av de hyppigst brukte medisinene alkoholens rusvirkning og kan føre til avhengighet.

God helse og alderdom

Denne rapporten er Actis’ bidrag til å sette temaet aldring og alkohol på dagsorden. Ikke for å ta fra eldre kos og hygge, men for å bidra til god helse og en trygg alderdom.

Ved at vi ikke snakker om problemene, og for få har kunnskap om hvordan alkohol påvirker i alderdommen, risikerer vi at eldre ikke får den helsen og den helsehjelpen de kunne, og skulle, hatt.