Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Coloradorapport
Actis besøkte Colorado sommeren 2018. I denne erfaringsrapporten har vi samlet intervjuer vi gjorde med politi, myndigheter, leger, politikere og andre, i tillegg til fakta og offentlig tilgjengelige statistikker. Foto: Wikipedia

Erfaringsrapport fra Colorado

Våre erfaringer fra studietur samlet i en rapport.

Colorado er den delstaten som har lengst erfaring med lovlig cannabis, og det har derfor vært stor internasjonal interesse for tall og informasjon. Dessverre er datagrunnlaget mangelfullt, og tallene som kommer ut, peker i ulike retninger.

Actis var derfor interessert i å studere erfaringene i Colorado nærmere, for å få et mer nyansert bilde. I juni 2018 reiste vi rundt og snakket med politikere og myndigheter, psykologer og leger, politi, arbeidsgivere og engasjerte enkeltpersoner for å få deres syn på situasjonen.

Sammen med de dataene og rapportene som foreligger, gir svarene  deres et bredere bilde på utviklingen etter legaliseringen. 

Vi har derfor samlet våre erfaringer fra studieturen i denne rapporten.