Meld deg på vårt nyhetsbrev!

To armer på bordet med kaffekopp imellom seg

Kommunene svikter i rusomsorgen

Våren 2016 gjennomførte Actis en erfaringsundersøkelse blant ansatte som jobber med behandling av rusavhengige. Hensikten er å få fram stemmer som altfor sjelden høres i rusdebatten, nemlig de som daglig jobber med mennesker som strever med rusavhengighet.

I undersøkelsen fikk de blant annet spørsmål om hva de synes var viktige og mindre viktige tiltak for å redusere antall overdosedødsfall i Norge, hva de mener om flere sentrale temaer i rusdebatten, samt hvor godt eller dårlig de synes rusomsorgen fungerer på en rekke områder.

Dårlig kommunal oppfølging

Kommunenes oppfølging av tidligere rusavhengige kommer særdeles dårlig ut i undersøkelsen:

  • Over 80 prosent mener oppfølgingen fra kommunen av sosiale tilbud/nettverksaktiviteter er svært dårlig eller dårlig.
  • 3 av 4 mener at oppfølgingen fra kommunen med tildeling av egnet bolig er svært dårlig eller dårlig.
  • Over 70 prosent oppfølging fra kommunen av botrening og booppfølging, tilbud om aktivitet og jobb er svært dårlig eller dårlig.
  • Mange mener også forebyggende lavterskeltilbud, som tilgjengelig helsesøster og Hasjavvenningsprogram, ikke er bra nok.

Bedre ettervern

I undersøkelsen kommer det også tydelig frem at heroinassistert behandling, legalisering av cannabis og røyking av heroin på sprøyterom ikke er viktige tiltak for å redusere overdosedødsfall. Det som trekkes fram som viktig er:

  • Bredere distribusjon og opplæring i bruk av nesespray med motgift. 
  • Økt satsing på kameratredning.  
  • Bedre ettervern etter endt soning/behandling.

Undersøkelsen ble distribuert til ansatte som jobber i rusomsorgen i Frelsesarmeen, Blå kors og Samarbeidsforum for norske kollektiver. Til sammen 138 personer deltok. Hele rapporten ligger som nedlastbar PDF til denne artikkelen.